MUST READ - Binary Options Brokers Warnings
(+) You must always be careful when trading with binary options brokers, some of them that look to be legit and even are regulated have turned out to be nothing more than boiler rooms and bucket shops.
(+) When first dealing with ANY binary options broker first deposit a SMALL minimum deposit for trading.
(+) Never take ANY bonuses! After making profits from first trade ask for an immediate withdrawal.
(+) If you are called on the phone and asked to make any LARGER deposits ALWAYS say NO.
(+) After making a successful withdrawal of first profitable trade + deposit amount you can start to trust the broker.

Binaire opties verhandelen in Aruba

Ook het mooie eiland Aruba behoort als een land op zich tot het Koninkrijk Nederland. Hier bevindt u zich dus op Nederlands Caraïbisch gebied en gelden in principe dezelfde wetten als in Nederland. Aruba heeft dan wel een eigen parlement, alle door het parlement van Aruba uitgevaardigde wetten zijn onderhevig aan de goedkeuring van de Nederlandse wetgevende macht. Voor Aruba betekent dit dat alle transacties m.b.t. het handelen in binaire opties meteen ook onderhevig zijn aan de AFM, de Nederlandse regulator op dit gebied. Nederland en Aruba hebben in 2015 trouwens een akkoord bereikt over onafhankelijk financieel toezicht in het algemeen. Wie binaire opties wil verhandelen in Aruba, dient er dus rekening mee te houden dat het moederland Nederland altijd over de schouder meekijkt, ook al beschikt Aruba over een grote financiële onafhankelijkheid.

Wat betekent dit voor binaire opties verhandelen in Aruba?

Hoewel Aruba een grote financiële onafhankelijkheid geniet vanaf 2015, wordt het financieel toezicht nog altijd voor een deel uitgevoerd door Nederland en het AFM. Een van de leden van het financieel toezichtcollege Aruba (afgekort tot CAFT) is nog steeds een Nederlandse. Als investeerder kunt u er dus van op aan dat erop toegezien wordt dat de garanties die u in Nederland krijgt, ook in Aruba geboden kunnen worden. In ieder geval kunt u een gelijkwaardige kwaliteit van toezicht verwachten. Voor wie wil handelen in binaire opties is dit met grote waarschijnlijkheid een geruststelling. Zo weet u dat u tenminste kunt terugvallen op een vorm van toezicht. 

Platformen voor binaire opties verhandelen in Aruba

Aruba is een klein land dat als land deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. Momenteel zijn er geen eigen Arubaanse platformen actief die handelen in binaire opties mogelijk maken. Wanneer u ernstig overweegt om met behulp van een makelaar of broker in binaire opties te handelen vanuit Aruba, dan doet u dat best met behulp van een Nederlandstalig platform. Op die manier bent u er zeker van dat u alle informatie in uw moedertaal kunt lezen. Zo wordt alles meteen duidelijk en weet u waar u aan toe bent en of het platform voor het handelen in binaire opties over de nodige Nederlandse vergunningen en erkenningen beschikt. Bij twijfel kunt u dit nakijken op de site van de AFM. We bedoelen hier natuurlijk niet de Arubaanse radio mee, maar wel de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten. Wanneer u voordeel wilt halen uit de handel met binaire opties, dan is het vooral zaak om goed geïnformeerd te zijn en niet in de val te trappen van loze beloftes en fraude.